• No products in the cart.
  • No products in the cart.

Μάιος 2022

Οι ελεύθερες ρίζες είναι μέσα στα κύτταρά μας και είναι ασταθή μόρια ή μέρη μορίων. Πολλά πειράματα έχουν δείξει πώς η απείθαρχη συμπεριφορά τους σχετίζεται άμεσα με την γήρανση, δεν υπάρχει όμως καμία απόδειξη ότι αν τις ξεφορτωθούμε πριν προκαλέσουμε μεγάλη καταστροφή θα παραταθεί η