• No products in the cart.
  • No products in the cart.

Φεβρουάριος 2023

Ένας μικρός φτερωτός θεός Στην ελληνική μυθολογία ο Έρως ήταν ο φτερωτός θεός της αγάπης. Συχνά σχετίζεται με τη θεά Αφροδίτη. Σύμφωνα με τον μύθο, όταν χτυπούσε με τα βέλη του δύο ανθρώπους, αυτοί ερωτεύονταν παράφορα. Ο Έρως χαρακτηρίζεται ανίκητος και απεικονίζεται, συνήθως, με σακί και βέλη στο