• No products in the cart.
  • No products in the cart.

Ομορφιά

Τα πεπτίδια αποτελούν συνηθισμένο πλέον δραστικό συστατικό των σύγχρονων καλλυντικών προϊόντων ή cosmeceuticals. Τι είναι; Είναι αμινοξέα, δύο ή περισσότερα, τα οποία ενώνονται μεταξύ τους με πεπτιδικούς δεσμούς. Έτσι σχηματίζονται αλυσίδες αμινοξέων οι οποίες ειναι